Offventure cc
www.offventure.com
Salarisse en Lone Pakket
Druk gereeld "control" + F5 op ELKE bladsy om te VERSEKER dat u die nuutste webbladsye besigtig.


Die Oranje Lone maatskappy is sagteware ontwikkelaars en skryf verskeie rekenaar programme hoofsaaklik vir boere, kontrakteurs en kleinsake entrepeneurs.
Oranje Fin
Maklike Afrikaanse Boekhou program. Begroting.Kontantvloei, Belastingfakture, Joernale, Rekonsiliasies, Debiteure, Krediteure, Balansstaat, Inkomstesstaat, Proefbalans. Maklike agterna regstelling van foute.
Kwotasie program vir die kontrakteur. Doen voorraadbeheer. Bestellings. Saamgestelde voorraad items. 'n Kwoasie kan binne 'n ander kwotasie ingetrek word. Vergelyk gekwoteerde uitgawes met werklike uitgawes.
Hoofsaaklik geskryf vir die vrugte produsent. Doen  intensiewe en ge-integreerde koste toedeling met voorraadbeheer. Bepaal koste effektiwiteit en produktiwiteit op trekkers, koelkamers, blokke, pakstore, produkte, markte, ens. - in development
Bepaal en meet op 'n daaglikse basis die vordering van stukwerk gedoen op vrugteboorde. Laai 'n gratis demo program af en toets of dit vir u werk. Bereken benaderde arbeidskoste en mannekrag benodig. Vergelyk werklike en begrote syfers.
Oranje Boer
Oranje Tender
BlokMonitor
Kontantvloeibegroting
Doen 'n Kontantvloeibegroting vir uself of vir die bank in 'n japtrap. Die kontantvloei word oor 12 maande gedoen. Beskik oor verskeie ingeboude formules om BTW, aanpassings, opmerke ens. maklik te hanteer.
Vingerklokstelsels
Meer as een vingerafdruk per persoon kan geregistreer word. Aflaai dmv "usb memory stick". Hanteer 1500 werkers. 50000 klokke. Toegansbeheer. Draagbare ombouiing vir veldgebruik. Sagteware skakel dubbelklokke uit. Venstertye kan ingevoer word. Aparte opsie vir in en uit klokke.
Muntklokstelsels - dallas coin
Draagbare muntklokstelsels vir boere en kontrakteurs om in die veld te klok. Die muntklokstelsel kan saam met die vingerklokstelsel funksioneer. Persone kan op die een stelsel inklok en op die ander een bv. uitklok. Rekenaars waarop die aflaai gedoen word moet oor 'n COM1 of COM2 poort beskik.
Guard monitoring
Dallas munte word op verskeie punte op die perseel gemonteer. Wagte se rondtes by hierdie punte word geregistreer met datum en tyd van besoek. Verslag om frekwensie van besoeke te monitor.
Rekenaars en Rekenaartoerusting
Kontak ons vir kwotasies van rekenaars, drukkers en rekenaartoerusting. Pryse hoogs kompeterend met een jaar fabriekswaarborg.
Accredited 4x4 Training
www.4x4offroadacademy.com
4x4 Offroad Academy
BELANGRIKE KENNISGEWINGS


IRP5 AUG2018 PROSEDURE. - nuut


Die nuutste weergawe van Oranje Lone kan hier gevind word.

Onthou om die belasting jaar aanvanklik reg op te stel veral tydens VERWERK.

Prosedure om die elektroniese IRP5 opgawe te doen kan gevind word by die menu opsie:
SARS efiling (IRP5 + IT3a) + UIF Declaration
Kliek op IRP5 Prosedure (eerste tab links bo)
Kliek op die betrokke IRP5 Procedure

Maak seker dat die WVF plafon korrek opgestel is in Oranje Lone.Kennisgewing : Die UIF/WVF plafon moet self deur die gebruiker verander word indien die plafon sou verander. Dit word gedoen by die REKENING OPSTELLING in die BETAALLęER.
Ingeboude belasting tabelle vir RSA en Namibia
IRP5/IT3(a) rekonsilasies wat by EASY File ingetrek kan word
Elektroniese WVF Deklarasie en  UI19
Verskeie Bankoorplasings en EWallet en Muntontleding
Hanteer Munt- en Vinger- en Gesigherkenningsklokstelsels
Arbeidstoedeling per blok en aktiwiteit
Equity Verslae
Outomatiese rugsteun
Personeel rekords
Opsommende- en gedetailleerde verslae
Opsie vir agterna regstelling van foute
10 Verdienstes en 10 Aftrekkings per werker
Windows 10 en Netwerkgereed
Ingeboude formules vir Bywoningsbonusse
Belastingaanpassings kan gedoen word vir oor/onderbetalings
Maklike heraanstelling van vorige werkers
Offventure cc t/a Oranje Lone , Jameson Ave 4, Door De Kraal, Bellville, 7530 , South Africa
Salaris- en Loonpakket
Hanteer alle periodes weekliks tot maandeliks
Verlof - Betaalde-, Siek-, Menslikheidsverlof, AWOL
Verskeie Betaalkoevert opsies
Tydwerk (gewonetyd, twee oortyd tariewe)
Hanteer Stukwerk
Ingeboude rekeninge (Spaar, Winkel, ens.)
Hanteer transaksies binne en buite die koevert
Rugsteun en Herwin fasiliteite
Onbeperkte aantal Werkers
Onbeperkte aantal Loonstelsels
Spoedopsies - onder andere per werkspan
Export na Excel Opsies
Bywoningsregisters
Formules vir sekere aftrekkings kan opgestel word
Maklike tarief aanpassings - spoed
ANDER PROGRAMMATUUR
IRP5 Prosedure vir Aug 2019

View My Stats